პროდუქტები

ფილტრაცია (დინამიური HPHT)

არსებობსორი სახის ფილტრაცია (დინამიური HPHT) ბურღვისა და დასრულების ოპერაციების დროს.ერთი არის სტატიკური ფილტრაცია საბურღი სითხეების მიმოქცევის შეწყვეტის შემდეგ.ტალახის ნამცხვრის სისქე თანდათან იზრდება და ფილტრაციის სიჩქარე დროთა განმავლობაში მცირდება.კიდევ ერთი არის დინამიური ფილტრაცია, როდესაც წარმოქმნილი ტალახის ნამცხვარი იშლება მოცირკულირე საბურღი სითხეებით.არ არსებობს პროპორციული კავშირი სტატიკურ ფილტრაციასა და დიფერენციალური საბურღი სითხეების დინამიურ ფილტრაციას შორის, ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფილტრის დინამიური დანაკარგის გაზომვა.მოდელის HDF-1 HTHP დინამიური ფილტრის პრესამ გადალახა სხვადასხვა ტრადიციული სტატიკური ფილტრის პრესის დეფიციტი და საშუალება მისცა გაზომილი შედეგები ახლოს იყოს ჭაბურღილის პირობებთან.მისი გამოყენება შესაძლებელია საბურღი სითხეებისა და ცემენტის ნალექის ფილტრაციის თვისებების ზუსტად და უსაფრთხოდ გასაზომად სტატიკური და დინამიური პირობებში.ინსტრუმენტის გამოყენებამ შეიძლება უზრუნველყოს საიმედო მონაცემები სამეცნიერო, სწრაფი, მაღალი ხარისხის და უსაფრთხო ბურღვის განსახორციელებლად.

View as