პროდუქტები

ფილტრაცია - API (LPLT)

ფილტრაცია - API (LPLT) არის ყველაზე ეფექტური საშუალება საბურღი სითხეებისა და ცემენტის ხსნარების ფილტრაციის თვისებების დასადგენად. ფილტრაციის ქცევისა და ტალახის კედელ-ნამცხვრის აგების მახასიათებლების გაზომვა აუცილებელია ბურღვის სითხის კონტროლისა და დამუშავებისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია ფილტრატის მახასიათებლები, როგორიცაა ზეთი, წყალი ან ემულსიის შემცველობა. სითხეში მყარი ნივთიერებების ტიპები და რაოდენობა და მათი ფიზიკური და ქიმიური ურთიერთქმედება გავლენას ახდენს ამ მახასიათებლებზე. ტემპერატურა და წნევა გავლენას ახდენს ფიზიკურ და ქიმიურ ურთიერთქმედებებზე. ტესტების ჩატარება აუცილებელია როგორც დაბალ წნევაზე/დაბალ ტემპერატურაზე, ასევე მაღალ წნევაზე/მაღალ ტემპერატურაზე და ეს ტესტირების პირობები მოითხოვს სხვადასხვა აღჭურვილობასა და ტექნიკას.

View as