პროდუქტები

დიფერენციალური წებოვნება

დიფერენციალური Stiking არის ერთგვარი სიმულაციური ტესტი ინსტრუმენტი მრავალფუნქციური. მისი გამოყენება შესაძლებელია საბურღი სითხეების ფილტრაციის სიჩქარის გასაზომად და ტალახის ნამცხვრის წებოვანი ხასიათის ნორმალური ტემპერატურისა და საშუალო წნევის პირობებში (0.7MPa), ასევე ნორმალური ტემპერატურისა და მაღალი წნევის პირობებში (3.5MPa). ოპერაციები გაადვილებულია. იგი ასევე ხასიათდება მაღალი სიზუსტით, მცირე განმეორებითი შეცდომით და ზუსტი ტესტის შედეგებით. ინსტრუმენტის ფართოდ გამოყენება შესაძლებელია ნავთობის საბადოებში, კვლევით დაწესებულებებში და ლაბორატორიებში და ა.შ.

View as