პროდუქტები

Ქიმიური ანალიზი

კალიუმი საბურღი სითხეში იონი მიზნად ისახავს ფიქლის სტაბილიზაციას და თიხის გაფართოების შეკავებას. ასე რომ, კალიუმის იონის შემცველობა ზუსტად უნდა გაიზომოს ისე, რომ აკონტროლოს საბურღი სითხის მოქმედება. SY-2 ხელით მომუშავე ცენტრიფუგა გამოიყენება საბურღი სითხეში კალიუმის იონის შემცველობის გასაზომად, რომლის კალიუმის იონების შემცველობა 5000 მგ/ლ-ზე მეტია ან KCl კონცენტრაცია 3,5 lb/bbl-ზე მეტია. გამოიყენეთ პერქლორიდი კალიუმის იონის დასაფენად ცენტრიფუგაში, შემდეგ განსაზღვრეთ დეპოზიტის მოცულობა და დათვალეთ შემცველობა კრიტერიუმების მრუდიდან.

View as